Slussen 2014 - 2020

Utomhusmåleri från miljöerna runt Slussen. De fem Första är gjorda när rivningen och nybygget har påbörjats. Akvarell på papper är tekniken och oftast Arches block 46x61 cm

All sold but one