Daga Wennerström Swedish Artist Painter

Fine Art  Painter

Object Creatures / Objektvarelser

I work with Abstract Creatures often related to different Toy Figures which participate in a Gadget Sculpture that I have built to depict in colour. I aim for the colour to describe space and volume.

Does a body really exist is what I´m thinking of.

Jag arbetar med abstrakta varelser ofta relaterade till olika leksaksfigurer vilka deltar i en prylskulptur som jag har byggt upp för att avbilda i färg. Jag siktar på att färgen ska beskriva rymd och volym.

Existerar verkligen en kropp  är vad jag tänker på.

clic on images below to enlarge (tecnique oil on canvas)