Memory Drawings 80´s

interupted project in the 80's when lots of sketches and paintings were discarded in shock over all the difficulties that appeared when doing something seemingly simple. The surrealistic project is still in my thoughts after 40 years.
avbrutet projekt på 80-talet då massor av skisser och målningar slängdes i chock över alla svårigheter som dök upp när man gjorde något till synes enkelt. Det surrealistiska projektet är fortfarande i mina tankar efter 40 år.

This project opened a Pandora's Box with imaging questions and now I try to solve this with a cubistic approach.

Detta projekt öppnade en Pandoras ask med bildfrågor och nu försöker jag lösa detta med ett kubistiskt förhållningssätt.

Perspektiv

Omöjligt objekt