Elongated Elephant (Långsträckt elefant)
interupted project in the 80s

A subject with an elephant appeared in my head in 1981 but It was rather an 
"Elephant Project" lasting for long. A wrestling between surrealism and colourism.

My subject touches on impossible figures.

This subject is resumed in Bodily Manifestations

Ett ämne med en elefant dök upp i min skalle 1981 men det var snarare ett "elefantprojekt" som varat länge. En brottning mellan surrealism och kolorism.

Mitt ämne berör omöjliga figurer och är återupptaget i Bodily Manifestations