Slussen med omgivningar 2009 - 2017

All sold

Utomhusmåleri från miljöerna runt Slussen. De tre första är gjorda när rivningen och nybygget har påbörjats. Akvarell på papper är tekniken och oftast Arches block 46x61 cm