Slussen med omgivningar 2014 - 2020

All sold

Utomhusmåleri från miljöerna runt Slussen. De fyra första är gjorda när rivningen och nybygget har påbörjats. Akvarell på papper är tekniken och oftast Arches block 46x61 cm