Slussen med omgivningar 2014 - 2017

Utomhusmåleri från miljöerna runt Slussen. De två första på översta raden är gjorda när rivningen har påbörjats. Akvarell på papper är tekniken och oftast Arches block 46x61 cm