Självporträtt

målade i olja mellan år 1975 och 2018