Olja Figur (oil figurative)

skräck eller humor och dynamik