Levande
Alive

Rum

Jag bygger ihop saker till en modell för att måla av. Färgtolkningen av den rumsliga scenen ger liv till de schimära figurerna.

Jag är faschinerad av att någonting har kropp.

konkret

Dessa figurer är en sorts tänkta varelser. Grundfiguren tar plats i rummet på ett påtagligt sätt.

Jag sympatiserar med Art Brut på det sätt att mina figurer bara finns i mitt huvud. Detta släktskap finns trots att jag har gått på många konstskolor. Modellerna representerar verkligheten och ger mig tre dimensioner att arbeta med som under arbetet smälter samman med min inre varelse.

I build things together into a model to depict. The colour interpretation of the spatial scene gives life to the chimeric figures.

I'm fascinated by the fact that something has a body.

These figures are a kind of imaginary beings. The basic figure takes up space in the room in a tangible way.

I sympathize with Art Brut in the way that my characters are only in my head. This relationship exists even though I have attended many art schools. The models represent reality and give me three dimensions to work with that during the work merge with my inner being.

Collection de l'Art Brut Lausanne

Bilder nedan är olja på duk (tecnique oil on canvas)