Levande
Alive

Rum

Jag bygger ihop  saker till en figur att måla av. Färgtolkningen av den rumsliga scenen ger liv till de schimära figurerna.

Jag är faschinerad av att någonting har kropp.

konkret

Extruded forms

Jag sympatiserar med Art Brut på så sätt att mina figurer bara finns i mitt huvud.

I build things together into a model to depict. The colour interpretation of the spatial scene gives life to the chimeric figures.

I'm fascinated by the fact that something has a body.

I sympathize with Art Brut in the way that my characters are only in my head.

Collection de l'Art Brut Lausanne

Bilder nedan är olja på duk (tecnique oil on canvas)