Kreativa stilleben

3-dimensionella byggen tjänar som modeller för akvarellmåleri på papper

Klicka på bilen för att se den i sin helhet