Sålda figurer

några sålda i olja och akvarell och tempera