Nationalmuseum studier mm

Bilderna nedan är från slutet av 70-talet och början på 80-talet t.ex. gjordes modellmålningsteckningen 1979 på Gerlesborgsskolan och var ett av mina inträdesprov till Konsthögskolan 1980. Madonnabilden är en kopia som jag målat under samma tid och som satte igång alla funderingar kring att måla en bild. Den kopierades med "Boken om målarkonsten" Cennino Cennini, ca 1400 e.Kr,  som guide inne på Nationalmuseum i en korridor. Den kopierade målningen är en 1500-talsmålning av Mareo Basaiti (NM 6286). I boken beskrivs måleriet under renässansens början grundligt och man kan läsa om t.ex. undermålning i Verdaccio. (en blandning av svart, vitt och ockra).