Horror in The 80's
(tempera eller blyerts grisaille)

Dikt av Gustaf Fröding
Mefisto

Boken "Säg Hej! till ditt inre monster" ISBN 9789163908729 består av psykologiska skulpturer och objekt som avbildats i måleri och teckning. Det är i första hand en bok om traumabearbetning och i andra hand en konstbok.

Gaslighting

The book "Say Hello! To your inner monster" ISBN 9789163908729 consists of psychological sculptures and objects depicted in painting and drawing. It is primarily a book about trauma processing and secondarily an Art book.

Ingeting NothingIngenting Nothing

Horror Comic

Horror Manga

PTSD


Bildterapi / Image therapy