Alive and Kicking oilpaintings

"Alive and Kicking" is about being changeable and exposed to the forces of space and external reality. Hence my feeling of swinging, widening, shrinking, twisting, standing firmly, crawl forward etc. which I am trying to portray.

I'm fascinated that something has a body.

In the studio a built up installation of various gadgets acts as a body to depict in colour. After I have depict the object, I disassemble it and build a new one.

There is a certain abstraction in these paintings.

"Alive and Kicking" handlar om att vara föränderlig och utsatt för rummets och den yttre verklighetens krafter. Därav min känsla av svängning, utvidgning, krympning, vridning, slingra sig, stå stadigt, kravla sig fram etc. som jag försöker skildra.

Jag är fascinerad över att någonting har en kropp.

I ateljén fungerar en uppbyggd installation av olika prylar som en kropp att skildra i färg. Efter att jag har målat av objektet, tar jag isär det och bygger ett nytt.

Det finns en speciell abstraktion i dessa målningar.

(If you say that someone or something is alive and kicking, you are emphasizing not only that they continue to survive, but also that they are very active.)

Bilder nedan är olja på duk (tecnique oil on canvas)

"Att skildra volym utan unken färgbehandling helt enkelt"
"Para retratar el volumen sin un tratamiento de color mohoso simplemente"
"To portray volume without musty color treatment simply"

when it gets good there is movement, color movement

när det blir bra uppstår rörelse, färgrörelse